инж. Тонка Георгиева

Солидарност, работа в екип, подкрепа и взаимопомощ – това са ключовите фактори, довели ни до успеха.

Да искаш, значи да можеш.

Да можеш, значи да искаш.

Общи данни

За мен

Име: Тонка Георгиева

Месторабота: ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен

Длъжност: Старши учител по информатика и ИТ

Контакти: tonka.georgieva-nikolova@edu.mon.bg

История на заеманите длъжности

2016 →

Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“

ул. “Кирил и Методий” № 68 , 9700 Шумен (България)

Учител по информационни технологии, информатика и математика

Преподаване на Информационни технологии. Участие в извънкласни форми на обучение. Работа по проекти. Научен ръководител на проекти по ИТ

2008 – 2016

Трето основно училище „Димитър Благоев“

Харалан Ангелов 17а, 9700 Шумен (България)

Учител по информационни технологии и математика

Преподаване на Информационни технологии и математика. Възпитателна работа с деца. Поддръжка на компютри, администратиране на компютърна мрежа. Поддържане на интернет сайт на училището. Участие в извънкласни форми на обучение. Работа по проекти. Научен ръководител на проекти по ИТ

1999 – 2003

ОУ ”Кирил и Методий”

Салманово (България)

Основно училище

Учител по физика и математика

1995 – 1999

ПМГ „Нанчо Попович“

9700 Шумен (България)

Учител физика и астрономия

Образование

2005 – 2007

НВУ „Васил Левски” (Военно училище) – Велико Търнова (България)

компютърни системи и технологии – магистър – инженер

магистър – инженер

2000 – 2002

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (педагогически университет) – Шумен (България)

Учител по математика и информатика

Бакалавър

1990 – 1995

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (педагогически университет) – Шумен (България)

Учител по физика и математика

Магистър

Допълнителни квалификации

КВАЛИФИКАЦИЯОРГАНИЗАТОРДОКУМЕНТ
Използване на интерактивни форми и методиБулвест 2000№003148/2018
Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализацияРААБЕ България104286/14.09.2019
Българска учителска програма по инженерни дисциплиниЦерн, Женева, Швейцария21.10.2017
Разработване и внедряване на интерактивни форми и методи в образователния процес РААБЕ България 76236/07.12.2017
 Потребителски интерфейси и изполваемост (UI/UX)ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – ВАРНАПКУ – 0233/14.08.2017
 Мултимедийни и облачни технологии в работата на съвременния учителТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДИПКУ – СТАРА ЗАГОРА№131-64 / 19.06.2017
 Developing an eSafe classroomFuture Classroom LAB Teacher Training Workshop, Brussel, Belgium27.11.2016
 Обучение на учители с висока степен на дигитални умения – Разработване на учителски блог и методически насокиМОН НИОКСО№ 1786 / 14.11.2014
 Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкреп на професионално им развитиеМОН / BG051PO001-3.1.03-0001№ 6950 / 25.10.2013
 Цифрова обработка на звукДружество „Обучение“№ 3592 / 22.03.2014
 Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по информационни технологии 1-4, 5-8, и 9-12 класMicrosoft България и СНЦ „Образование и технологии“№ 2471 / 28.06.2013
 Компютърните технологии в урока по математика Приложни продукти и програмиРААБЕ България№ 684 / 29.11.2012
 Съвременни методически насоки в преподаването на ИТШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ№0105 / 09.09.2011
 Модели за позитивното общуване между учители и ученициШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ№ 3703 / 09.07.2011
 Съставяне е усъвършенстване на тестовеШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“№4784/СК / 21.12.2011
 Инструктор на базови и специфични компютърни уменияБАН№118 / 03.12.2005
 Ръководител компютърен кабинетМОН МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ№ 27-0017 / 04.11.2005

Практическо приложение на знания и умения

Иновативни методи на преподаване и оценяване

Програми, проекти

ГОДИНАЦЕЛИ НА ПРОЕКТАОРГАНИЗАЦИЯИМЕ НА ПРОЕКТАПОЗИЦИЯ НА КАНДИДАТА
2015 г. 2017 г.Основната цел на проекта е чрез това сътрудничество да се подобрят знанията на ученици и учители за разнообразието на европейските култури и езици и значението муЦРЧРЕразъм + К2   For Learners Around the Globe/FLAG  Преподавател; Създаване и поддържане сайта на проекта; Оформяне на документацията в електронен формат; Участник в семинари и мобилности
2014 г. 2017 г.Запознаване на с традициите на различните европейски култури; да се подобри взаимното разбирателство между децата от различни етноси, да се развият комуникационни, музикални и художествени умения; да се създада чувство за принадлежност към европейската култура в децата и да ги подготвят да живеят съзнателно и отговорно в обединена Европа.ЦРЧРeTwinning   For Learners Around the Globe/FLAGРъководител на група. Реализиране на различни дейности по проекта.
 2012 г. 2013 г.Проектът предполага идеята за проектиране и създаване на потенциални изобретения, които могат да повлияят на технологията на следващия век. Учениците ще се съсредоточат върху транспорта, образованието, околната среда, храненето, изкуството, медицината или здравето, енергията..ЦРЧРeTwinning   The engineers of the futureРъководител на група. Реализиране на различни дейности по проекта.
 
   

Извънкласна дейност

Екипна работа и участие в реализиране на политиките на училището

Постижения

Лични постижения

 • Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета – 2013 г.
 • Номинация за „Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката – Шумен 2014 г.
 • Отличие за постижения в извънкласната работа по информационни технологии през 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 – Съюз на математиците в България – Шумен и ФМИ на ШУ „Еп. Константин Преславски“
 • Европейски знак за качество за проекта: The engineers of the future 2013
 • Европейски знак за качество за проекта: FLAG 2017

Постижения на ученици

2020-2021

 • Елена Красимирова Гинкова – 10 клас  – ПЪРВО МЯСТО с проект БЪДИ В БЕЗОПАСНОСТ в категория „“Мултимедийни игри и симулации“ 8-10 клас – отличен 6.00
 • Дани Димитрова Стоянова – 10 клас  – ПЪРВО МЯСТО с проект БЪДИ В БЕЗОПАСНОСТ в категория „“Мултимедийни игри и симулации“ 8-10 клас – отличен 5.50
 • Джан Ергин Молла и Християн Михайлов Пашкулев VII клас с проект Сигурни на пътя в Категория „Мултимедийни проекти“ 5-7 клас – ТРЕТО МЯСТО
 • Виктория Емилова Костова и Ивана Николаева Стоева VII клас с проект Забавление с деление в Категория „Мултимедийни проекти“ 5-7 клас – ШЕСТО МЯСТО

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ИТ Свят.

I място: По следите на географските открития, Ивана Николаева Стоева, Виктория Емилова Костова

IV място: Точка на пресичане, Джан Ергин Молла, Валерия Атанасова Атанасова

I място: Звездна подготовка за изпити, Дани Стоянова, Елена Гинкова

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ /16. – 17.04.2021 г./ „СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО“

Дани Димитрова Стоянова и Елена Красимирова Гинкова ВТОРО МЯСТО – „Звездна подготовка за изпити“ – ППМГ „Нанчо Попович“, град Шумен 10. инж. Тонка Георгиева

5-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ТЪРСИ СЕ SUPER STEM – БЪЛГАРИЯ 2021

Дани Димитрова Стоянова и Елена Красимирова Гинкова – Проект „DaLeTo“

Допълнителното обучение помага на учениците да развият заложбите си, да участват в различни извънурочни форми на обучение и да се класират на призови места в състезания и турнири.

2018-2020

 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Дани Стоянова и Елена Гинкова
 • 2-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Сиана Диянова и Рафаела Петрова
 • 5-то място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Стефани Димова
 • Класирани ученици за Национален кръг на олимпиадата на 16-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Враца
 • 2 ро място в направление Мултимедия – Дани Стоянова и Елена Гинкова в Национален кръг на олимпиадата на 16-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Враца
 • 5-то място в направление Мултимедия – Стефани Димова в Национален кръг на олимпиадата на 16-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Враца
 • 1-во в националния турнир „ИТ СВЯТ“, гр. Добрич, юни за Дани Стоянова, Елена Гинкова, Стефани Димова
 • Сертифициране на ученици за най-голямото международно ученическо състезание по информационни технологии – MOS World Championship – Симона Стоянова и Цветелин Христов.

2017-2018

 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Дани Стоянова и Елена Гинкова
 • 4-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Сиана Диянова и Рафаела Петрова
 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – IT Знайко + Национално състезание по информационни технологии,  –  Стефани Димова
 • Kласирани ученици за Национален кръг на олимпиадата на 15-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Търговище
 • 4 -то място в направление Мултимедия – Сиана Диянова и Рафаела Петрова в Национален кръг на олимпиадата на 15-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Търговище
 • 5-то място в направление Мултимедия – Дани Стоянова, Елена Гинкова в Национален кръг на олимпиадата на 15-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Търговище
 •  

2016-2017

 • Специална награда за социален принос – Ученически институт към БАН – Цветелин Христов 18.11.2016
 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Сиана Диянова и Рафаела Ивайлова
 • 1-во място в Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“ – Марчела Валериева
 • 3-то място в Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение“ – Арзу Ибрямова
 • 3-то място в група „Мултимедийни презентации“ – IT Знайко + Национално състезание по информационни технологии,  –  Дани Стоянова, Елена Гинкова, Сиана Диянова
 • Специални награди от IT Знайко + Национално състезание по информационни технологии
 • Отличие за отлични постижения на национални състезания по информационни технологии през 2016 – Цветелин Христов
 • Kласирани ученици за Национален кръг на олимпиадата на 15-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Варна
 • 6-то място в направление Мултимедия – Дани Стоянова, Елена Гинкова в Национален кръг на олимпиадата на 15-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Варна

2015-2016

 • 1ро място в група „Мултимедийни презентации“– IT Знайко + Състезание по информационни технологии, гр. Пловдив – Евгени Гандев;
 • Специална награда за социален принос – Ученически институт към БАН – Цветелин Христов
 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Цветелин Христомиров Христов
 • 6-ро място в направление Мултимедия – 14-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Хисаря – Дани Стоянова и Елена Гинкова
 • „ПОСЛАНИК НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ“ Майкрософт и Иновейшън Стартър – Цветелин Христов

2014-2015

 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Цветелин Христомиров Христов
 • 2-ро място в направление Мултимедия – 13-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Монтана – Цветелин Христомиров Христов
 • 3то място в направление Уеб сайт – 13-та Национална олимпиада по Информационни технологии, гр. Монтана – Иван Йорданов Иванов

2013-2014

 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Божидар Иванов Русалинов
 • 1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – СЕДМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ , гр. Благоевград – Цветелин Христомиров Христов
 • 2ро място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Цветелин Христомиров Христов
 • 2ро място в група „Мултимедийни презентации“ – IT Знайко + Състезание по информационни технологии, гр. Велико Търново – Цветелин Христомиров Христов
 • Специални награди от IT Знайко + Състезание по информационни технологии, гр. Велико Търново за Иван Йорданов Иванов и Дамян Красимиров Методиев

Участие в професионални форуми

Публични изяви

МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ

 • Участие в Национална програма „КВАЛИФИКАЦИЯ“ за учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка в ЦЕРН – Женева, Швейцария в периода 14 – 22 октомври 2017 г.
 • участието ви в Семинар тип Future Classroom Lab, 26 – 27 ноември 2016 година – Брюксел, Белгия
 • First Educonference for teachers and IT expert – 24-25 January 2015 – Струга, Македония
 • Участие в годишна eTwinning конференция 2014 – 27 – 29 ноември 2014, Рим, Италия
 • Участие в семинар за професионално развитие за учители по eTwinning, Истанбул, Турция, 16-18 септември 2010г

СТАТИИ / ДОКЛАДИ:

 • Георгиева, Т Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по информационни технологии. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. А. Ангелов)
 • Георгиева, Т ПОДКРЕПА И РАБОТА С ДАРОВИТИ ДЕЦА В ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. Eсенен научно-образователен форум УЧИТЕЛЯТ: призвание, компетентност, признание 2011г. София (В съавт. И. Карева)
 • Георгиева, Т Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на обучение . Гражданското образование – успехи и провали, поуки и възможности“ национален форум за обсъждане на опита и бъдещето на гражданското образование 2012 г., Силистра (В съавт. И. Карева)
 • Георгиева, Т Сръчни математици или интегрални тенденции в обучението по математика и домашна техника и икономика. Международен научен форум по случай 60 години ДИУУ ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 2013 г.  (В съавт. И. Карева)
 • Георгиева, Т Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес. ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ, гр. Бургас 2015
 • Георгиева, Т Иновативни методи и практики, свързани с навлизането на новите информационни технологии в обучението по природни науки. Втора национална конференция „Иновативни методи и практики в използването на ИКТ за качествен учебен процес“ 2015
 • Георгиева, Т  Електронно обучение и лабораторията по физика, ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ, гр. Бургас 2016
 • Георгиева, Т  ГОТОВИ ЗА СТАРТ…СТОП – ДА ПРЕМИНЕМ НА ПО-ВИСОКО НИВО В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ В НАШАТА КЛАСНА СТАЯ , ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ, гр. Бургас 2017 (В съавт. В. Маринова)